ANKOAY

Qui sommes-nous?

Ankoay est une association qui a comme domaine d’activité la conservation, le développement durable et la promotion socio-culturelle. Des jeunes ayant terminé leurs études universitaires s’engageant dans le développement durable du pays en mettant en pratique les connaissances acquises tout en préservant la biodiversité et la culture malgache.

Vision

Ny ankehitriny misitraka ankalalahana feno ny harena voajanahary misy eto Madagasikara mba hitsinjovany ny ho avin’ny taranaka Malagasy.

Mission

Mamantatra ny tontolo misy ary mifehy ny fihariana azo antoka ho fahasoavana iarahana mivoatra.

Valeurs

– Fehezan-dalana ny fitantanana ny tontolo voajanahary

– Fankatoavana ny fahasamihafana

Notre vision de la gouvernance environnementale

Ny tanjaky ny mpisahana ny fahefam-pirenena no antoky ny fahombiazana ao anaty fitantanana ny harena voajanahary. Lasibatry ny fahantrana ny fifampitondrana misy ka very toky ny mpiantsehatra. Mitaky fahasahiana handao ny faharatsiana mangeja hatrizao satria tsy ny fositra akory no hampihemotra ny efa nirosoana.

Informations Supplementaires

Année de Fondation

Fondée en 1992

Type d’organisation (local, national, international)

Local

Statut légale de l’organisation

Association selon le texte 60-133

Domaine d’activité

Conservation – Développement durable – Promotion socio-culturelle

Domaine d’expertise

Biodiversité – Tortues endémiques et traditions Malagasy // Elevage des animaux à cycle court // Communication en faveur de l’adaptation au changement climatique et préservation des ressources

Activités

Action de conservation dans des Ressources Naturelles

Zone d’intervention

. Analamanga – Androy – Atsimo Andrefana

. Ambohidratrimo – Ambovombe – Tsihombe – Ampanihy

. Marovato – Nikoly – Itampolo

Pour les contacter

Adresse ANKOAY

BP 44 Ambohidratrimo, 105, Antananarivo

Téléphone

Adresse Mail

 

 

Social